David Barth thiên tài hội họa

David Barth, 12 tuổi và mắc chứng tự kỷ. Em cũng là một người tự tin (badass) với các bản vẽ. Có gần 400 loài chim trong tranh vẽ (1) đầu tiên mà em biết tên và cả tên bằng tiếng La-tinh của hầu hết trong số đó .


 

via: imrevolting.
& http://www.booooooom.com/2011/06/27/drawings-by-autistic-artist-david-barth/
 

Blogger news

Blogroll

About