Daniel Tammet.

Daniel Tammet: những cách khác nhau để có được sự hiểu biết.


Daniel Tammet là người có giác quan đặc biệt, thứ phát giữa ngôn ngữ, hình ảnh và con sô -- nghĩa là sư nhận thức của anh về chữ, số và màu sắc
đan xen vào nhau thành một cách hoàn toàn mới để nhận thức và thấu hiểu thế giới .

Là tác giả của quyển sách "Born on a Blue Day", Tammet chia sẻ nghệ thuật và niềm đam mê về ngôn ngữ của anh trong bài diễn thuyết ngắn ngủi này về tâm trí tuyệt đẹp của anh.(Translated into Vietnamese by Tuyet TranReviewed by Trong Kim Nguyen).TrungNguyen giới thiệu theo :http://www.ted.com/talks/lang/vi/daniel_tammet_different_ways_of_knowing.html
 

Blogger news

Blogroll

About